Kwantumchemie: fundamentele en toegepaste aspecten van Density Functional Theory

De onderzoeksgemeenschap beoogt een krachtenbundeling van de Vlaamse onder-zoeksgroepen (VUB, UGent, UA, KULeuven, UHasselt) actief op het vlak van Density Functional Theory, een tak in de kwantumchemie die de voorbije twintig jaar een stormachtige ontwikkeling kende.

De onderzoeksgemeenschap streeft na:

 • een zo breed mogelijk domein van het actuele DFT onderzoek te bestrijken en groepen te incorporeren
  die daarin actief zijn, d.w.z. van fundamentele over conceptuele naar computationele DFT, of enigszins anders
  geformuleerd, van zuiver theorie over concepten naar toepassingen.
 • een maximale interdisciplinariteit tussen fysici en chemici tot stand te brengen.
 • binnen het toegepast luik een zo breed mogelijke reeks van substraten aan te snijden, variërend van atomen
  over kleine moleculen en moleculaire kristallen tot zeolieten, biomoleculen, fullerenen, nanotubes en grafeen.
 • groepen te verenigen die zowel aan code-ontwikkeling als voornamelijk aan toepassingen werken.

De externe partners zowel uit het Franstalig landsgedeelte als uit het buitenland (Canada, USA, India, UK, Spanje, Zwitserland, Chili, Nederland) worden betrokken om zowel het fundamentele als het toegepaste luik te consolideren, leidend tot gezamenlijke publicaties en presentaties op internationale fora.

De WOG beoogt verder:

 • een uitwisseling van knowhow door regelmatige bijeenkomsten (workshops) met uitnodiging van de buitenlandse partners en leidinggevende experten waarmee reeds contacten bestaan maar die niet in de gemeenschap opgenomen zijn. Tevens fungeert de WOG als platform voor de organisatie van congressen.
 • korte verblijven van vorsers op postdoctoraal niveau in andere laboratoria, o.m. om zich vertrouwd te maken met nieuwe computercodes.

Het geheel van de competenties binnen de WOG maakt het mogelijk dat deze groep zowel op fundamenteel vlak (m.i.v. computationele aspecten) als op toegepast vlak internationaal een leidinggevende rol kan spelen.

Partners

ALGC
Paul Geerlings – Vrije Universiteit Brussel

Quantum Chemistry
Patrick Bultinck – Universiteit Gent

Theoretische chemie en Moleculaire modelleren
Michaeël Deleuze – Universiteit Hasselt

EMAT
Gustaaf Van Tendeloo – Universiteit Antwerpen

Kwantumchemie
Tho Nguyen Minh – Katholieke Universiteit Leuven

Structuurchemie
Christian Van Alsenoy – Universiteit Antwerpen

Centrum voor Moleculaire Modellering
Michel Waroquier – Universiteit Gent

ETSF
Xavier Gonze – Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve

Chemistry & Chemical Biology
Paul W. Ayers – McMaster University (CA)

Theoretical chemistry
Pratim Kumar Chattaraj – Indian Institute of Technology Kharagpur (IN)

Theoretical chemistry
Patrick Fowler – University of Sheffield (GB)

Physical chemistry
Juerg Hutter – University of Zürich (CH)

CASCaM
Jan M.L. Martin - University of North Texas, Denton (US)

Grupo de Quimica Cuántica
Ricardo A. Mosquera – University of Vigo (ES)