Computational modeling of materials

Computational modelleren van materialen

Computationeel modelleren wordt een steeds belangrijker aspect bij het ontwikkelen van nieuwe materialen. Om materialen met welbepaalde eigenschappen te ontwerpen moet men over een grondige kennis beschikken over de relatie tussen de lokale atomaire (elektronische) structuur en de macroscopische eigenschappen van een materiaal.

Hoewel in principe alle materialen kunnen worden beschreven met de wetten van de kwantummechanica, is het in de praktijk onmogelijk om alle materiaaleigenschappen hieruit af te leiden. Om lengte- en tijdschalen te bestuderen die verder gaan dan de atomair relevante schalen (nm en ps) worden (semi-)empirische technieken gebruikt. Inzicht in de relatie tussen lokale structuur en macroscopische eigenschappen kan men verkrijgen door elke relevante lengte- en tijdschaal te bestuderen met de daartoe geëigende computationele technieken.

Binnen Vlaanderen zijn verschillende groepen actief op het gebied van het computationeel materiaalonderzoek, elk met hun specifieke know-how en achtergrond. De gebruikte technieken varieren van kwantummechanische elektronische structuurberekeningen, welke de elektronen expliciet in rekening brengen, tot thermodynamische CALPHAD berekeningen of eindige-elemententechnieken gebaseerd op een continuümbeschrijving van de materie. Binnen deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap wordt de samenwerking tussen deze groepen gestimuleerd, en verder aangevuld met groepen uit Franstalig België, Nederland en de Verenigde Staten, met als doel het interdisciplinair computationeel materiaalonderzoek te bevorderen, waarbij groepen uit de fysica, chemie, materiaalkunde, ... worden samengebracht, en ze een platform te bieden waarop zij hun expertise kunnen delen om zo tot een geïntegreerde en pragmatische aanpak te komen teneinde elektronische, thermodynamische en structurele eigenschappen van materialen te bestuderen.

WOG 'Computational modeling of materials'

This research community bundles the expertise in computational materials research in Flanders, extended with group from the French-speaking community, the Netherlands, and the United States in order to strengthen the interdisciplinary computational materials research to study the electronic, thermodynamical, and structural properties of materials.

Partners

Condensed Matter Theory group – University of Antwerp
Francois Peeters, Bart Partoens, Milorad Milosevic

EMAT – University of Antwerp
Dirk Lamoen

PLASMANT – University of Antwerp
Annemie Bogaerts

Center for Molecular Modeling – Ghent University
Michel Waroquier, Veronique Van Speybrouck, Dimitri Van Neck

Thermodynamics in Materials Engineering – Catholic University of Leuven
Bart Blanpain, Patrick Wollants

Nuclear solid-state physics - Catholic University of Leuven
André Vantomme, Stefaan Cottenier

IMEC Leuven
Wim Magnus, Geoffrey Pourtois, Bart Soree, Michel Houssa

ETSF Belgium – UCL
Xavier Gonze, Jean-Christophe Charlier, Gian-Marco Rignanese

Physique Théorique des Materiaux – Université de Liège
Philippe Ghosez, Jean-Yves Raty, Mathieu Verstraete

Laboratoire de Physique du Solide – Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix
Jean-Pol Vigneron, Luc Henrard

Physique des Solides Irradiés et de Nanostructures
Marc Hou

Virtual Materials Laboratory- TUDelft
Marcel Sluiter

Computational Modeling group - MIT
Gerbrand Ceder

Computational Materials Group – University of California, Santa Barbara
Chris Van de Walle