De actieve plaats: van katalysator tot reactor

De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap “ De actieve plaats: van katalysator tot reactor” is een virtueel Vlaams kenniscentrum dat expertise rond katalyse bundelt. Katalyse wordt begrepen in zijn meest algemene betekenis en omvat ook aanverwante eenheidsoperaties zoals moleculaire scheidingen met adsorbenten en membranen in combinatie met katalyse.

De onderzoeksgemeenschap ontplooit wetenschappelijke activiteiten in de volgende krachtlijnen:

 • Onderzoek naar de ontwikkeling van chemo-, bio- en biomimetische katalysatoren met verhoogde performantie
  in alle domeinen van de katalyse en in het bijzonder in het domein van de synthese van hernieuwbare
  brandstoffen, chemicaliën en materialen en de fotokatalyse.
 • Ontwikkeling van reactoren, katalytische processen, en combinaties van katalyse met scheidingsprocessen,
  gaande vanaf het lab-on-a-chip tot de geïntensifieerde industriële reactor
 • Nieuwe single molecule en in-situ multidiagnostische methodieken met verhoogde resolutie in tijd en plaats
  voor het doorgronden van de werking van actieve plaatsen op moleculaire schaal
 • Synthese van poreuze materialen met één of meerdere niveaus van structurele opbouw, assemblage van
  katalytische nanopartikels, adsorbenten en membranen voor toepassing in katalyse en moleculaire scheiding

Partners

Oppervlaktechemie en katalyse
Johan Martens – Katholieke Universiteit Leuven

Fotochemie en spectroscopie
Mark Van der Auweraer – Katholieke Universiteit Leuven

Adsorptie en katalyse
Pegie Cool – Universiteit Antwerpen

Bio-ingenieurs: duurzame energie en luchtzuivering
Silvia Lenaerts – Universiteit Antwerpen

EMAT
Gustaaf Van Tendeloo – Universiteit Antwerpen

Vastestofwetenschappen – CoCooN
Christophe Detavernier – Universiteit Gent

Chemische technologie (LCT)
Guy B. Marin – Universiteit Gent

SynBioC – Organische chemie
Christian Stevens – Universiteit Gent

Ordered materials, organometallics & catalysis (COMOC)
Pascal Van Der Voort – Universiteit Gent

Organometaalchemie en katalyse
Francis Verpoort – Universiteit Gent

Centrum voor Moleculaire modellering (CMM)
Michel Waroquier – Universiteit Gent

Chemische ingenieurstechniek
Gert Desmet – Vrije Universiteit Brussel

Industriële innovatie
Rik Ampe – Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Mol

Catalytic systems
Ive Hermans – Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich (CH)

Catalysis engineering
Freek Kapteijn – Technische Universiteit Delft (NL)

Catalyse et spectrochimie (LCS)
Jean-Pierre Gilson – Université de Caen (FR)