Francis Caestecker

A1 publications

A2 publications

B publications

P1 publications

Keynote / Plenary / Invited talks

Talks

Posters

Dissertations

(D2) , Nauwkeurigheidsstudie voor het ab initio berekenen van de mengingsenthalpie bij bulk metallic glasses , F. Caestecker , Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck , 2012