Nauwkeurigheidsstudie voor het ab initio berekenen van de mengingsenthalpie bij bulk metallic glasses