Theses

Master's theses

J. De Moor
Computationele studie van de reactiviteit van 3-oxo-beta-lactamen
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Matthias D'hooge, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2016
T. Crepain
Boosting crystal discovery in quaternary space: from brute force to intelligent screening
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier
2016
Y. Pauwels
Impact of a mixed water methanol feed on olefin formation during the MTO process
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2016
P. Janssens
Diffusion channels for small molecules in nanoporous systems with blocked sites
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. ir. An Ghysels
2016
M. Larmuseau
Dissipation dynamics within quantum integrable models
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2016
K. Gunst
Study of strongly correlated spin systems using density matrix embedding theory
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2016
S. Caroes
Explicit sampling of the unit cell shape for a more accurate estimation of the free energy profile for flexible crystals
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. A. Ghysels, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2016
J. Oorlynck
Paartoestanden in veeldeeltjes systemen
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2015
M. Decock
De kern van aardachtige planeten onderzoeken met ab initio moleculaire dynamica
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Dr. T. Van Hoolst (Royal Observatory of Belgium, KULeuven)
2015
S. Bailleul
Ab initio Studie naar de invloed van water op de methanol conversie in H-SAPO-34
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Dr. ir. Karen Hemelsoet
2015
T. Beyen
Computationele trekproeven voor wolfraamlegeringen in kernfusiereactoren
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2015
A. De Vos
Combined theoretical-experimental study of luminescent materials
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Karen Hemelsoet, Prof. Dr. Philippe Smet
2015
S. De Waele
Error bar assesment for ab initio prediction of surface properties
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2015
K. Dumon
Boosting the discovery rate of quaternary Zintl phases
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier
2015
M. Gossye
Predicting the Pb-Bi-Po and Pb-Bi-Te phase diagrams from first principles
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier
2015
M. Matton
First principles molecular dynamics study of the influence of acid strength on MTO conversion in H-SAPO-5 and H-SSZ-24
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. ir. Karen Hemelsoet
2015
B. Maveau
Integreerbare veeldeeltjes systemen: spin systemen en bosonische paartoestanden
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2015
M. Meeuws
Mean-field theory for the conserved charges in Richardson-Gaudin models
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2015
B. Vernimmen
Simuleren van cruciale reactiestappen binnen de selectieve katalytische reductie van NOx door ammoniak
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Karen Hemelsoet
2015
J. Wieme
Development of accurate force fields for a Pareto screening of high-performance metal-organic frameworks
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Stefaan Cottenier
2015
R. Demuynck
Thermodynamics of adsorption in flexible frameworks with the aid of Monte Carlo simulations
Supervisor(s): Dr. ir. An Ghysels, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2014
T. Van Den Heede
Selective Catalytic Reduction of NOx by ammonia: Unraveling the reaction mechanism through ab initio simulations
Supervisor(s): Dr. ir. Karen Hemelsoet
2014
P. Claeys
Integrable quantum many-body systems: Properties and extensions of the Dicke model, and the introduction of time dependence
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2014
T. Deconinck
Dynamic ab initio study towards new hydrocarbon pool cycles for the MTO-conversion in H-SAPO-5
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Dr. ir. Karen Hemelsoet
2014
S.M.J. Rogge
Derivation and implementation of equations of motion for isothermal and isobaric Molecular Dynamics simulations
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. ir. Toon Verstraelen
2014
S. Troch
Simulation of vibronic UV-Vis and fluorescence spectra of organic molecules
Supervisor(s): Dr. ir. Karen Hemelsoet, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2014
P. Cnudde
First principle kinetic study of butene cracking on H-ZSM-5
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2014
T. Cnops
Atomic scale modeling of grain boundaries: the role of impurities in copper
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. Kim Verbeken
2013
C. Van Heirweghe
Hydrogen trapping in steel: site determination via ab initio modeling
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. Kim Verbeken
2013
V. Ornelis
Rationeel ontwerp van een receptor voor beauvericine, een schadelijk mycotoxine
Supervisor(s): Prof. Dr. Annemieke Madder, Dr. Ewald Pauwels
2013
Y. Aelbrecht
Covalent immobilization of an nantioselective catalyst on MIL-101(Cr): a combined theoretical and experimental approach
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Pascal Van Der Voort
2013
J. Jaeken
Ab initio prediction of material properties for the inner core of the planet Mercury
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Stefaan Cottenier
2012
F. Caestecker
Nauwkeurigheidsstudie voor het ab initio berekenen van de mengingsenthalpie bij bulk metallic glasses
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2012
C. Everaert
Molecular modeling and in vitro mutagenesis to analyse a mannosylphosphohydrolase of biotherapeutical importance
Supervisor(s): Prof. Dr. Nico Callewaert, Dr. Ewald Pauwels
2012
D. Hertsen
Computational study on the formation of N-spiro bis-aziridinium ions and their nucleophile-induced ring-opening reactions
Supervisor(s): Prof. dr. ir. Norbert De Kimpe, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2012
M. Pieters
Computational Materials Design: Intrinsieke en extrinsieke puntdefecten in Silicium en Germanium
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. J. Vanhellemont
2012
M. Sluydts
Ligand engineering for colloidal nanocrystals, a molecular modeling approach
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. ir. Z. Hens
2012
M. Van Raemdonck
Invloed van de geometrie op de supergeleidende toestand in metaalachtige nanokorrels
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2012
S. Versaevel
Studie van de microscopische structuur van koperhoudende zeolieten
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2012
K. De Wispelaere
Ab Initio Studie naar de Deactivering van Zeoliet- en Zeotypekatalysatoren in het MTO-proces
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2011
J. De Ridder
Ab initio studie naar de invloed van de topologie en samenstelling van een zeolietkatalysator op de kinetiek van methyleringsreacties
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2011
S. Cottenie
Chemische kinetiek van Lewiszuur gekatalyseerde reacties in metaal organische roosters
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2011
T. Bogaerts
Chemische Kinetiek van Enantioselectieve Oxidaties in Metaal Organische Roosters
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Pascal Van Der Voort
2011
T. De Meyer
Invloed van vezelmaterialen op het halochromisme van ethyloranje: een experimentele en computationele studie
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Karen De Clerck, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2011
F. Peyskens
Variationele Renormalisatie Groep methodes in de veeldeeltjesfysica
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2011
L. Joos
Invloed van koolstofspecies op de reactiviteit van CO over kobalt oppervlakken
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2011
T. Mertens
Quasideeltjesbeschrijving in molecules via aangepaste Kohn-Sham vergelijkingen
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2011
J. Van Schependom
Invloed van orbitale ontaarding en structuur op de efficientie van moleculaire magneten
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2011
H. Goossens
Inzicht in de vorming van 3-methoxy-3-methylazetidinen: Rationalisering van het reactiemechanisme via kwantummechanische berekeningen
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. dr. ir. Norbert De Kimpe
2010
K. Lejaeghere
Modellering van de mengingsenthalpie voor de ontwikkeling van nieuwe `bulk metallic glasses' (BMG)
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Stefaan Cottenier
2010
J. Felix
A combined computational-experimental approach to study structure-function relationships in a novel cytokine
Supervisor(s): Dr. Ewald Pauwels, Prof. Dr. Savvas Savvides
2010
L. Vanduyfhuys
Ontwikkeling van betrouwbare krachtvelden voor moleculaire simulaties van metaal-organische roosters
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2010
K. Rijpstra
Ab initio berekening van de vormingsenthalpie in het FeCr-systeem
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2010
A. Nollet
Ab initio studie naar het gedrag van naftaleenderivaten in het MTO-proces: reactieve species of cokes?
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2009
A. Van Yperen-De Deyne
Theoretische en computationele aspecten van zero-field splitting berekeningen aan transitiemetaal-defecten in ionaire roosters
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Dr. Ewald Pauwels
2009
J. Van der Mynsbrugge
Verificatie van de alkeencyclus voor MTO-conversie in ZSM-5
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2009
W. Poelmans
Varationele bepaling van de tweedeeltjesdichtheidsmatrix
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2009
W. Smet
Autonome algoritmes voor het genereren van moleculaire geometrieen
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2009
F. Nelen
De synthese van cyclopropaan-gebaseerde biologisch actieve stoffen: een moleculair model van de MIRC reactie
Supervisor(s): Prof. dr. ir. Norbert De Kimpe, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2009
M. Vandichel
Theoretical study on the genesis of new hydrocarbon pool compounds during MTO conversion in zeolites
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2008
M. Van Houteghem
A Study of Liquids on an Atomic Scale: Molecular Dynamics on Organic Solvents / Vloeistoffen bekeken op Atomaire Schaal: Moleculaire Dynamica op Organische Solventen
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2008
M. Degroote
Conceptuele uitbereidingen van DFT en het Kohn-Sham formalisme
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2008
F. Van Durme
The influence of decomposition products of additives on the initial hydrogen abstractions in coke formation during thermal cracking / De invloed van de ontbindingsproducten van additieven op de initiële waterstofabstracties in de cokesvorming bij thermis
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Marie-Françoise Reyniers
2008
R. Vaneerdeweg
Influence of solvent on propagation kinetics in free radical polymerization of acrylamide / Invloed van solvent op de propagatiesnelheid bij vrije radicalaire polymerisatie
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2008
S. Malengreaux
Searching for an ideal source of methyl groups for olefin synthesis in an MTO-like setting / Wat na het olie-tijdperk? Op zoek naar een ideale methylbron voor de productie van lichte olefines
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2008
B. Minner
Modeling of elementary reactions in core formation / Modelleren van elementaire reacties binnen de cokesvorming
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Guy B. Marin
2007
A. Horré
Theorectical study of elementary steps for the MTO process / Theoretische studie van elementaire reactiestappen in het MTO process
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Guy B. Marin
2007
J. Haegeman
Molecular dissociation with quasi-particles / Het QP-DFT formalisme toegepast op moleculaire dissociatie
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2007
W. Woestenborghs
GUI for CP2K study of the underlying physical building blocks / Grafische werkomgeving voor CP2K en studie van onderliggende fysische bouwstenen
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2007
I. Van den Abeele
Theoretical study of chain transfer to monomer in free radical polymerization / Theoretische studie van ketentransfer op monomeer bij vrije radicalaire polymerisatie
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
2007
B. De Sterck
Influence of the zeolite framework on elementary reactions in the hydrocarbon pool model for the MTO process / Invloed van het zeolietrooster op elementaire reacties in het hydrocarbon pool model voor het MTO proces
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Guy B. Marin
2006
G. Delcour
Ab initio modeling of organic functionalized zeolites / Ab initio modellering van organisch gefunctionaliseerde zeolieten
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Guy B. Marin
2006
B. Van den Bossche
Molecular modeling of elementary reactions leading to structural defects in PVC polymerisation / Moleculaire modellering van elementaire reacties die leiden tot structurele defecten bij PVC polymerisatie
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Guy B. Marin
2006
A. Ghysels
Propagation of seismic waves: analysis of the random phase / Propagation des ondes sismiques : analyse de la phase aléatoire
Supervisor(s): Prof. Dr. Frank Verheest
2005
R. Declerck
Accurate theoretische bepaling van Elektron Paramagnetische Resonantie (EPR) parameters in periodieke systemen
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2005
G. Bonny
Aanzet tot nieuwe klassen van dichtheidsfunctionalen voor elektronische systemen
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Michel Waroquier
2005
R. Maton
Ab initio studie van de propagatiekinetiek bij PVC polymerisatie
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Guy B. Marin
2005
E. Vermariën
Studie en berekening van reactieprofielen voor verschillende reactiviteitsindices
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2004
F. Hermans
Berekening van EPR grootheden in periodieke systemen
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Dimitri Van Neck
2004
T. Verstraelen
Ontwikkeling van een methodologie in ab initio moleculaire dynamica modellen voor de simulatie van chemische reacties
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2003
D. Lesthaeghe
Ontwikkeling van een derde dynamica binnen het Car-Parrinello moleculaire dynamica formalisme
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2003
B. Vanbergen
Studie van de invloed van de gasfase precursoren op de kinetiek van de radicalaire additiereacties in de cokesvorming met behulp van ab initio methodes
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Guy B. Marin
2003
K. Hemelsoet
Theoretische studie van reactiviteitsindices binnen het DFT formalisme
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2002
K. Van Cauter
Microscopische studie van de kinetiek van vrije radicalaire propagatiereacties
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2002
A. De Mol
Moleculaire modellering van elementaire processen in de cokesvorming
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2002
T. Yoshimi
DFT-berekening op suiker radikalen: de invloed van de kristalomgeving
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
2002

PhD Theses

T. De Meyer
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. ir. Karen De Clerck
PhD defense: Tue, 20/09/2016
M. Sluydts
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. ir. Z. Hens
PhD defense: Fri, 02/09/2016
L. Van Tendeloo
Supervisor(s): Prof. Dr. Christine Kirschhock (COK - KULeuven), Dr. E. Breynaert (KULeuven), Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Tue, 16/08/2016
L. Vanduyfhuys
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Wed, 04/11/2015
L. Joos
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. C. Kirschhock
PhD defense: Thu, 22/10/2015
T. Bogaerts
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Pascal Van Der Voort
PhD defense: Fri, 25/09/2015
W. Poelmans
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Patrick Bultinck
PhD defense: Wed, 16/09/2015
K. De Wispelaere
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Fri, 29/05/2015
A. Bakaev
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Guido Van Oost, Dr. D. Terentyev
PhD defense: Fri, 10/10/2014
P.A. Johnson
Supervisor(s): Prof. Dr. Paul W. Ayers, Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Patrick Bultinck
PhD defense: Sun, 28/09/2014
A. Van Yperen-De Deyne
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. ir. Karen Hemelsoet, Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Tue, 16/09/2014
K. Rijpstra
Supervisor(s): Prof. Dr. Stefaan Cottenier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Fri, 29/08/2014
J. Van der Mynsbrugge
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Fri, 23/05/2014
K. Lejaeghere
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Stefaan Cottenier
PhD defense: Wed, 21/05/2014
S. Wouters
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. H. Verschelde
PhD defense: Mon, 05/05/2014
M. Van Houteghem
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Mon, 16/12/2013
M. Vandichel
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Wed, 07/11/2012
M. Degroote
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck
PhD defense: Fri, 07/09/2012
B. Verstichel
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Patrick Bultinck
PhD defense: Fri, 30/03/2012
D. Vanfleteren
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Prof. Dr. Patrick Bultinck
PhD defense: Mon, 10/10/2011
B. De Sterck
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Mon, 25/10/2010
I. Değirmenci
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Viktorya Aviyente (Bogazici University - Istanbul - Turkey)
PhD defense: Mon, 25/10/2010
D.D. Claeys
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Christian Stevens, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Fri, 20/11/2009
G. Bonny
Supervisor(s): Prof. Dr. Dimitri Van Neck, Dr. Lorenzo Malerba
PhD defense: Mon, 29/06/2009
T. Verstraelen
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Thu, 28/05/2009
H. De Cooman
Supervisor(s): Prof. Dr. Freddy Callens, Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Wed, 27/05/2009
A. Ghysels
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Tue, 19/05/2009
R. Declerck
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Tue, 09/09/2008
K. Van Cauter
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Thu, 31/05/2007
D. Lesthaeghe
Supervisor(s): Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck, Prof. Dr. Guy B. Marin
PhD defense: Thu, 03/05/2007
K. Hemelsoet
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Tue, 20/03/2007
P. Vansteenkiste
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. ir. Veronique Van Speybroeck
PhD defense: Fri, 09/06/2006
F. Stevens
Supervisor(s): Prof. Dr. Freddy Callens, Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Wed, 26/04/2006
E. Pauwels
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Wed, 19/05/2004
K. Peirs
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Mon, 02/12/2002
V. Van Speybroeck
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Mon, 01/10/2001
Y. Dewulf
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier, Prof. Dr. Dimitri Van Neck
PhD defense: Thu, 31/08/2000
L. Machenil
Supervisor(s): Prof. Dr. Michel Waroquier
PhD defense: Thu, 05/10/1995