Simuleren van cruciale reactiestappen binnen de selectieve katalytische reductie van NOx door ammoniak