Rationeel ontwerp van een receptor voor beauvericine, een schadelijk mycotoxine