Ontwikkeling van een methodologie in ab initio moleculaire dynamica modellen voor de simulatie van chemische reacties