Modellering van de mengingsenthalpie voor de ontwikkeling van nieuwe `bulk metallic glasses' (BMG)