Modeling of elementary reactions in core formation / Modelleren van elementaire reacties binnen de cokesvorming