Microscopische studie van de kinetiek van vrije radicalaire propagatiereacties