Influence of the zeolite framework on elementary reactions in the hydrocarbon pool model for the MTO process / Invloed van het zeolietrooster op elementaire reacties in het hydrocarbon pool model voor het MTO proces