The influence of decomposition products of additives on the initial hydrogen abstractions in coke formation during thermal cracking / De invloed van de ontbindingsproducten van additieven op de initiële waterstofabstracties in de cokesvorming bij thermis