Ab initio studie van de propagatiekinetiek bij PVC polymerisatie