Ab initio Studie naar de invloed van water op de methanol conversie in H-SAPO-34