Ab initio berekening van de vormingsenthalpie in het FeCr-systeem