OPGESLOTEN GASSEN MODELLEREN: STRUCTUURBEPALING VAN METHANOL IN POREUZE MATERIALEN