MODELLERING VAN DE MENGINGSENTHALPIE VOOR DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE “BULK METALLIC GLASSES” (BMG)