MODELLEREN VAN CORROSIE OP ATOMAIR NIVEAU: DE ROL VAN OPPERVLAKKEN IN KOPER