Nieuwe UGent-technologie laat toe kunststoffen eenvoudig op te bouwen, te herstellen en te recycleren

Source 

Ugent.be

Date 

Wednesday, 3 September, 2014

Press release 

UGent-chemici hebben een strategie ontwikkeld om chemische bouwstenen en grondstoffen, bijvoorbeeld van kunststoffen, aan elkaar te koppelen of te ’klikken’. Functionele materialen en grote moleculen kunnen nu eenvoudig opgebouwd worden, en tegelijk kunnen zowel hun chemische structuur als hun eigenschappen beïnvloed worden door de temperatuur te wijzigen.
Kunststoffen eenvoudig bouwen, herstellen en recycleren