Sven geselecteerd als nieuw lid Jonge Academie

© Jonge Academie (2023)

Vanaf 2023 tot 2028 zal CMM-er Sven Rogge de Jonge Academie vervoegen. Sven ambieert om tijdens zijn termijn de aandacht voor onderzoek in al zijn facetten aan te wakkeren, en dit zowel bij de brede bevolking als bij de verschillende beleidsniveaus.

Om dit doel te bereiken, wil Sven verder inzetten op de uitbouw van wetenschapscommunicatie voor de brede onderzoeksgemeenschap. Enerzijds beoogt hij hiermee een meer diverse groep mensen te overtuigen de stap te zetten naar een studie of carrière in de verschillende takken van de wetenschap. Anderzijds zou dit helpen om onderzoekers en de brede maatschappij dichter met elkaar in contact te brengen om zo oplossingen aan te bieden voor toekomstige uitdagingen.

Sven is computationeel materiaalfysicus. Hij ontwikkelt computeralgoritmes om te begrijpen en voorspellen hoe realistische materialen zich gedragen, startende van hun atomaire structuur en de kwantummechanische wetten. Deze modellen laten toe om nieuwe materialen te ontwerpen en zo een antwoord te bieden op prangende duurzaamheidsvraagstukken door bijvoorbeeld broeikasgassen af te vangen of mechanische schokken efficiënt te absorberen.

De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Zij selecteert ieder jaar, na een open oproep, een tiental nieuwe leden. De dertien nieuwe leden voor de termijn 2023-2028 worden plechtig geïnaugureerd op woensdagnamiddag 8 maart 2023 in het Paleis der Academiën in Brussel.