Studie van de invloed van de gasfase precursoren op de kinetiek van de radicalaire additiereacties in de cokesvorming met behulp van ab initio methodes