Influence of solvent on propagation kinetics in free radical polymerization of acrylamide / Invloed van solvent op de propagatiesnelheid bij vrije radicalaire polymerisatie