Electromagnetisch geïnduceerde twee-nucleon emissiereacties aan atomaire kernen