Ab initio modeling of organic functionalized zeolites / Ab initio modellering van organisch gefunctionaliseerde zeolieten