Nobelprijs Chemie: UGent is verheugd om erkenning computationeel onderzoek op moleculaire schaal

Source 

ugent.be

Date 

Monday, 14 October, 2013

Press release 

Het Centrum voor Moleculaire Modellering van de UGent is zeer verheugd met de recente erkenning die te beurt viel aan Nobelprijswinnaars Martin Karplus, Michael Levitt en Arieh Warshel.

De Nobelprijs Chemie werd recent toegekend aan Martin Karplus, Michael Levitt en Arieh Warshel voor 'de ontwikkeling van multischaalmodellen voor complexe chemische reacties'.
Hun baanbrekende vernieuwingen zijn de zogenaamde hybride klassieke-kwantummodellen om moleculaire systemen te beschrijven. Het ene deel van de molecule wordt via de klassieke fysica beschreven, terwijl de interacties in het chemisch actieve deel accuraat worden in kaart gebracht door middel van een kwantummechanische beschrijving van de elektronenwolk. De computertijd die nodig is om de modellen door te rekenen reduceert daardoor drastisch. Bijgevolg zijn deze onderzoekers erin geslaagd om het domein van de computationele chemie uit te breiden naar biochemische processen, met als notoir voorbeeld enzymatische reacties bij proteïnes die duizenden atomen bevatten. Gebruikmakend van steeds krachtigere computers hebben zij de voorbije decennia de weg geëffend om macroscopische biologische vraagstukken in detail te bestuderen vertrekkend van microscopische modellen.

Het Centrum voor Moleculaire Modellering (CMM) van de UGent, een interfacultair centrum ingebed in de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Wetenschappen, is verheugd met de erkenning die deze Nobelprijs uitstraalt voor het computationeel onderzoek op moleculaire schaal.

Het CMM, opgericht in 2000, voert onderzoek uit in onder andere katalyse, spectroscopie, materiaalonderzoek en structuureigenschappen van nanogestructureerde materialen, grote biosystemen, ... . De Nobelprijswinnaars lagen aan de basis van computerpakketten voor multischaalmodellering van biosystemen. Het CMM heeft al een jarenlange samenwerking met de National Institutes of Health (NIH, VS) om bijvoorbeeld het CHARMM-pakket, waarvan Karplus de pionier was, verder te ontwikkelen.