Jozef Plateauprijs 2012 voor ir. Thierry De Meyer

De Jozef Plateauprijs wordt jaarlijks uitgeschreven en bekroont een master scriptie die aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent werd uitgevoerd.

De Jozef Plateauprijs 2012 werd uitgereikt aan: ir. Thierry De Meyer voor zijn werk "Invloed van vezelmaterialen op het halochromisme van ethyloranje: een experimentele en computationele studie". Promotoren: prof. dr. ir. Karen De Clerck, prof; dr. ir. Veronique Van Speybroeck

http://www.mijn-aig.be/aig-prijzen-detail.asp?artikel=99&tekst2=Jozef%20...